Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku:
6.00 do 23.00
ostatnie wejście 22.15

w soboty, niedziele:
9.00 do 21.00
ostatnie wejście 20.15 

Godziny otwarcia sauny:
poniedziałek- piątek
7.00 - 22.30
sobota, niedziela
9.00 - 20.30

Kontakt

 
ul. Mariana Langiewicza 26
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 00 20
 
Bezpłatny parking dla samochodów
Stojaki dla rowerów

Cennik

Czas pobytu na basenie liczony jest przez transponder (zegarek-opaska magnetyczna na rękę).
 


1. Bilety normalne

Dzień tygodnia

Godziny

Pierwsza godzina

Za każde rozpoczęte 6 min

od poniedziałku do piątku

 06:00 - 17:00

  17:00 - 23:00

 11,00 zł

 14,00 zł

 1,10 zł

 1,40 zł

soboty, niedziele, święta

 07:00 - 22:00

 14,00 zł

 1,40 zł

2. Bilety ulgowe

Dzień tygodnia

Godziny

Pierwsza godzina

Za każde rozpoczęte 6 min

od poniedziałku do piątku

 06:00 - 17:00

  17:00 - 23:00

   9,00 zł

  12,00 zł

 0,90 zł

 1,20 zł

soboty, niedziele, święta

 07:00 - 22:00

 12,00 zł

 1,20 zł

Osoby uprawnione do wstępów ulgowych:

  • Dzieci do lat 3 wchodzą na basen bezpłatnie (tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich) za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
  • Dzieci od 3 roku życia oraz młodzież szkolna za okazaniem legitymacji szkolnej.
  • Studenci do 25 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej.
  • Emeryci i renciści za okazaniem legitymacji w dni powszednie w godz. od 6:00 do 16:00.

3. Bilet Rodzina +

zniżka 30% od ceny biletu  (dotyczy punktów 1 i 2 )
 

4. Bilet rodzinny  (za 1 godzinę):

Sobota, niedziela, święta  dla grupy minimum dwóch rodziców lub prawnych opiekunów i co najmniej jednego dziecka lub jednego rodzica lub prawnego opiekuna i dwójki dzieci:
bilet normalny         - 12,00zł     (Za każde rozpoczęte 6 min 1,20zł )
bilet ulgowy             - 10,00zł      (Za każde rozpoczęte 6 min 1,00zł )

 

5. Bilet opiekun (regulamin)

Czas pobytu
 Cena 

Dopłata za przekroczenie czasu (ponad 15 minut)

15 minut
1,00 zł

5,00 zł.

6. Karnety:

  • Minimalna kwota karnetu: 50,00 zł (lub jej wielokrotność).
  • Cena karnetu (karta elektroniczna): 10,00 zł.
  • Czas do wykorzystania karnetu od momentu zakupu: 6 miesięcy.
  • 10% premii przysługuje za kontynuację karnetu (maksymalnie 30 dni przerwy od ostatniego wejscia).

7. Wynajem torów *

Dzień tygodnia

Godziny

Cena za godzinę za jeden tor*

od poniedziałku do niedzieli

W godzinach

 otwarcia

pływalni

  55,00 zł

*jednocześnie można wynająć trzy tory. Wynajęcie większej ilości torów wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie pod nr tel. 33 829-00-20

OK System  Benefit systems  Fir Profit                Deklaracja dostępności